Per Andersson

– Instrument / Mikrofoner / Förstärkare

Pickups

Handlindade mikrofoner – omlindning och nytillverkning

Intresserade mig för detta i början av 80-talet då jag utbildade mig till El- och Tele-reparatör med inriktning på analog teknik.

Har genom åren utvecklat ett eget lindningsmönster.

Tekniken har många likheter med traditionell så kallad scatter winding, men ger ett ljudmässigt jämnare resultat.

Mitt mål och min metod är att alltid skapa mikrofoner efter instrumentets naturliga förutsättningar tillsammans med kundens önskemål om resultat, varför jag alltid helst vill analysera instrumentets klangbild och stämma av kundens målsättning, innan jag lindar, kalibrerar- och laddar magneter och så vidare.

Det upplevda slutliga resultatet brukar vara förbättrad dynamik och anslagskänsla, jämnare svar i tonen över hela greppbrädan, en varmare och renare klang som står i relation till instrumentets förutsättningar. Kort sagt: en förbättrad musikalitet.

Jag har ett brett sortiment av koppartråd i lager för omlindning och tillverkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Django Twins – The Oysterback Pickup

DeArmond – omlindning